Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σηματοδοτούμε με πολιτικές διοίκησης, ανθρωπίνου δυναμικού και με δράσεις μας μία διαφορετική προσέγγιση σε θέματα όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός  και η ποιότητα ζωής.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, υποστηρίζουμε δράσεις θεσμών και διοργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και ενδυναμώνουν, αρωγοί  μέσω συνεργιών στην κοινωνική - περιβαλλοντικής - πολιτιστική και επιχειρηματική αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Υποστηρίζουμε ενεργά αθλητικές διοργανώσεις και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕ - «Super Creta Gas» με υπευθυνότητα και σεβασμό, αναλαμβάνει μετά από κάθε αλλαγή λαδιών σας, να ανακυκλώσει τα παλιά.

Κάδοι ανακύκλωσης βρίσκονται σε κάθε πρατήριο μας.

Ο αγώνας για ένα καθαρό περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας και πρωτοστατούμε για ένα καλύτερο αύριο.